Dnes je Utorok 27. februára 2024, meniny má Alexander a zajtra Zlatica.
Partneri: Spojená škola

Poradňa -> Otázky a odpovede pre rodičov

Ak máte nezodpovedané otázky, môžete nám ich napísať do nižšie uvedeného formulára, my ich v priebehu niekoľkých dní spracujeme a zaradíme do poradne medzi ostatné zodpovedané otázky.

Meno (kontakt):
Text:

Dobrý deň,
rád by som sa informoval o platbách za pobyt dieťaťa.
- ako riešite dieťa, ktorého rodič je v nepriaznivej sociálnej situácii (rodič je len jeden a nezarába).
- aké máte štúdijné odbory?
Vďaka
Roland Szabo, Mgr.

Dobrý deň pán Szabo,
požiadali ste nás mailom o informácie, najlepšie by bolo ak by ste mohli prísť osobne, v stredu  po 14.00 hod v tréningovom pracovisku  v Gaudeamus - zariadení komunitnej rehabilitácia poskytujeme sociálne pradenstvo potenciálnym klientom, rodičom a všetkým, ktorí majú o informácie záujem.
1. Gaudeamus - ZKR, poskytuje sociálne služby zdravotne znevýhodneným klientom v súlade so zákonom č. 408/2008 o sociálnych služieb, informácie o študijných odboroch Vám poskytne Spojená škola Mokrohájska 3, ich internetová stránka je  www.mokrohajska3.sk.
2. V prípade nepriaznivej sociálnej situácie rodiča a klienta, skúmame finančnú situáciu rodiny - výšku príjmu, pp v hmotnej núdzi, výšku podpory v nezamestnanosti,  rodinné prídavky atď , jednotlivé doklady nám treba doručiť.
3. základné informácie pri postupe vybavovania žiadosti,
4. Platba sa odvíja od veku klienta, formy poskytovanej služby, stupna odkázanosti, ...

Dobrý deň,
mám 20 ročnú dcéru ktorá má diagn. psychickú poruchu. Je inteligentná a snaží sa zapojiť sa do normálneho života, odmieta fakt, že má problém, kvôli ktorému sa zmenil jej život. Má skončenú strednú odbornú školu viazač-aranžér, ale v obore nie je schopná pracovať bez podpory. Momentálne šla na brigádu k pásovej výrobe, ale určite to nebude zvládať... potrebovala by som pre ňu možnosť zapojiť sa do zmysluplnej činnosti a naučiť ju na určitý režim. Bola by som rada ak by ste mi poskytli pomoc.
Ďakujem.

Neviem kde máte trvalé bydlisko, najlepšie by bolo vyskúšať chránenú dielňu pre dcéru. V Bratislave je to napr. Impulz na Žehrianskej. Treba požiadať v mieste trvalého bydliska príslušný samosprávny kraj o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Samosprávny kraj vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne vydá rozhodnutie o poskytovaní sociálnej služby v príslušnom zariadení.

Už 11rokov sa starám o postihnutú dcérku, mám ešte 2 prváčky, ktoré ma veľmi potrebujú, potrebujem viac voľného času pre ne a aj pre mňa. Súrne potrebujem umiestniť dcérku v Dome sociálnych služieb z celoročnym pobytom. Po podani žiadosti u Vás sa ako dlho čaka na miesto pre ňu? Som sama s tromi deťmi a som v rozvodovom konaní, prosím ozvite sa čím skôr.
Ďakujem.

Nše zariadenie poskytuje aj služby pobytového charakteru, avšak momentálne vedieme poradovník čakateľov. Čakacia doba sa dá len ťažko odhadnúť, vo väčšine prípadov je to maximálne niekoľko mesiacov. Keďže neuvádzate, aké postihnutie má Vaša dcérka, len pripomíname, že naše zariadenie je určené pre telesne postihnutých klientov s normovým intelektom, ktorí sú schopní zvládnuť štúdium porovnateľné s bežnou základnou školou. V prípade, že dcérka má aj mentálny postih, je potrebné sa obrátiť na iný typ zariadenia. Zoznam zariadení nájdete na www.bratislavskykraj.sk v časti sociálne služby/sociálne zariadenia v pôsobnosti BSK. Vzhľadom na nový zákon účinný od 1.1.2009, prijímanie nových klientov je možné až po posúdení odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu, ktorú vykonáva vyšší územný celok podľa miesta trvalého bydliska. V prípade, že máte záujem o naše služby si prosím stiahnite to  tlačivo žiadosti, ktoré je potrebné zaslať na príslušný samosprávny kraj. Po posúdení vyšší územný celok vydá rozhodnutie o odkázanosti. Pokiaľ bývate v Bratislavskom samosprávnom kraji, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti môžete požiadať naše zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Pokiaľ bývate mimo nášho kraja, po právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti, je potrebné obrátiť sa na Váš samosprávny kraj, aby komunikoval s Bratislavským samosprávnym krajom o možnosti poskytovania sociálnej služby v našom regióne. Viac informácií nájdete na www.bratislavskykraj.sk v časti sociálne služby/ustanovenia nového zákona o sociálnych službách.

S manželkou máme záujem stať sa profesionálnymi rodičmi. Aké sú, prosím Vás podmienky pre možnosť tejto služby deťom.
S úctou Ing.Bc. Daniel Kušnierik
Vážený pán Kušnierik,
ohľadom profesionálneho rodičovstva je najvhodnejšie obrátiť sa na konkrétny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno-právnej ochrany v mieste Vášho trvalého bydliska. Tam Vám poskytnú adekvátne informácie o rôznych typoch náhradnej rodinnej starostlivosti. Rovnako sa môžete obrátiť na jeden z neštátnych subjektov spolupracujúcich pri vyhľadávaní potenciálnych náhradných rodičov pre deti z detských domovov
- OZ Návrat, Šancova 42, 811 05 Bratislava tel.: 02/52 44 43 61, infolinka 0907/808080 - www.navrat.sk, www.adopcia.sk
- OZ Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, tel. 02/638 15 208-9 - www.usmev.sk
Držíme Vám palce vo Vašom odhodlaní a zostávame s pozdravom
PhDr. Katarína Arpášová, vedúca sociálneho oddelenia

Mám postihnutého chlapčeka má DMO a hydrocefalus, je spastický. Chcela by som sa Vás spýtať či je možnosť ho ubytovať vo vašom zariadení. Borko bude mať 3 rôčiky. Chcem sa spýtať či celoročné ubytovanie je nejako ohraničené, či tam musia bývať celý rok okrem. My sme z Martina a dopočuli sme sa o vašom zariadení samé pozitívne veci a či by sa nedalo dohodnúť, aby sme si ho brali častejšie ako 2x do roka. Ako sa dlho čaká na ubytovanie v tomto zariadení. ako je to s platené, koľko by nás to stálo na mesiac? Mal by u Vás úplnú starostlivosť? Nerozpráva, neprevracia sa na bruško, nesedí.
S pozdravom Bondová
Naše zariadenie poskytuje starostlivosť zdravotne postihnutým deťom od troch rokov veku, avšak tieto deti navštevujú naše zariadenie denne. Keďže Váš syn má iba tri roky, podľa nášho názoru by nebolo z psychologického hľadiska vhodné odlúčiť ho od rodiny. Ako matka dieťaťa so zdravotným postihnutím máte nárok zostať doma s dieťaťom do jeho 6-tich rokov. Ak však potrebujete syna umiestniť do škôlky už v jeho troch rokoch, bolo by vhodnejšie jeho zaradenie do materskej škôlky v mieste bydliska. Keďže bývate v meste, predpokladáme, že máte na výber z viacerých predškolských zariadení, niektoré z nich by bolo možno ochotné Vášho syna prijať. Samozrejme, že to so sebou bude prinášať aspoň zo začiatku veľa problémov (pokiaľ sa školské zariadenie doteraz s takým dieťatkom nestretlo), sme však ochotní Vám v rámci našich možností pomôcť. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte priamo na e-mail: krafcikova@mokrohajska.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 02/59 100 940.

Chcem sa opýtať v akom čase funguje družina vo vašom zariadení, neviem či budem stíhať po zamestnaní vyzdvihnúť... A pre denný pobyt nemáte žiadne tábory alebo program v družine počas prázdnin? Pretože dieťa na vozíku nám starí rodičia už nevládzu a dovolenka v zamestnaní je mesiac nie tri, ako prázdniny?! Ďakujem za odpoveď.
Deni
Pobyty našich klientov počas prázdnin riešime podľa záujmu a potrieb rodičov.Požiadavky treba nahlásiť v predstihu na sociálne oddelenie DSS GAUDEAMUS, alebo priamo manažérke výchovy p. Mgr. Vatolíkovej, PhD.

Aké sú podmienky nástupu do vášho DSS?
Občan – dieťa, ktoré chce využívať služby nášho zariadenia, musí splniť určité zákonom stanovené náležitosti. V prvom rade je potrebné vyplniť žiadosť, ktorú je možné obdržať na sociálnom oddelení. Taktiež na sociálnom oddelení nášho zariadenia dostane každý záujemca, resp. zákonný zástupca všetky potrebné informácie ohľadom poskytovaných služieb. Po vyplnení žiadosti a doložení všetkých potrebných podkladov je dieťa pozvané na prijímaciu komisiu, kde sa rozhodne o jeho prijatí - neprijatí. Keďže naše zariadenie je pre telesne postihnuté deti a mládež, žiadateľ musí mať telesný postih, avšak bez pridruženého mentálneho postihu.

Aké sú možnosti ubytovania a zaopatrenia
Ubytovanie poskytujeme klientom, ktorým sa poskytuje týždenná, prípadne celoročná starostlivosť. Pri týždennom pobyte je zabezpečené ubytovanie od nedele do piatku, cez víkendy je klient vo vlastnom rodinnom prostredí. Počas celoročnej starostlivosti je ubytovanie zabezpečené v rámci celého roka, s tým, že kladieme dôraz na to, aby aspoň počas prázdnin a sviatkov ako sú Vianoce a Veľká noc boli klienti s rodinou. Ubytovanie poskytujeme na oddeleniach podľa postihu klienta, kde klienti nevyžadujúci sanitársku pomoc sú na samostatnom oddelení a klientom nesamostatným je poskytovaná komplexná starostlivosť. Väčšina klientov je ubytovaná na dvojposteľových izbách, máme však aj izby jednoposteľové. Minimum izieb je trojposteľových. Rovnako zaopatrenie je rozlíšené podľa zdravotného postihnutia a typu pobytu (denný, týždenný, celoročný) konkrétneho klienta. Chceme však informovať aj o možnosti poskytnutia ubytovania v rámci komunitnej rehabilitácie v našej hosťovskej izbe. Ide o možnosť krátkodobého ubytovania zdravotne postihnutých občanov, prípadne ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú našimi klientami, no potrebujú zabezpečiť ubytovanie, resp. prenocovanie, aby si vybavili úradné záležitosti mimo svojho trvalého bydliska.

Moje dieťa je klientom DSS. Može používať školský autobus, resp. v akých časoch?
Školský autobus majú možnosť využívať klienti z Bratislavy, kde nám Dopravný podnik mesta Bratislavy poskytol dva bezbariérové autobusy. Jeden autobus má trasu Dúbravka, Lamač, druhý Petržalka. Ráno dovážajú oba autobusy deti o 7.30 hod., poobedné odchody pre oba smery sú o 14.30 hod. a 15.45 hod. Časy odchodov a príchodov na konkrétne zastávky je možné získať priamo u vodičov týchto autobusov, príp. na sociálnom oddelení. Oba autobusy premávajú bezplatne.

Čo v prípade, že ako rodič nemám dostatočný príjem na zaplatenie úhrady za Vaše služby?
V žiadnom prípade sa netreba obávať, že poskytovanie starostlivosti v našom zariadení negatívne ovplyvní rozpočet rodiny. Samozrejme, že za poskytnuté služby požadujeme úhradu, ktorá je stanovená podľa zdravotného stavu dieťaťa, poskytovanej starostlivosti, odoberaných jedál a druhu pobytu. Vychádzame však z ustanovení zákona o sociálnej pomoci, kde sú stanovené podmienky, za akých môžeme od rodičov požadovať úhradu. Ak sa stane, že rodina nemá z určitých dôvodov dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie úhrady, môže dôjsť k situácii, že úhrada bude znížená, alebo bude stanovená v nulovej výške.

Som zdravotne postihnutý občan a počul som, že je u vás možnosť využívať bazén. Je to pravda?
Samozrejme, poskytujeme aj tieto služby. V rámci komunitnej rehabilitácie môžu aj občania, ktorí nie sú našimi klientami využívať služby bazéna. Stačí, ak zašlete písomnú žiadosť spolu s lekárskym potvrdením na našu adresu a prípadne prídete osobne na stretnutie komunitnej rehabilitácie, ktoré sa koná každú stredu od 13.20 hod. Následne Vám bude vystavená permanentka na 10 vstupov/200,- Sk. Konkrétne časy vyhradené pre plávanie v rámci komunitnej rehabilitácie Vám budú oznámené pri prevzatí permanentky, príp. na osobnom stretnutí komunitnej rehabilitácie.

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.