Dnes je Utorok 27. februára 2024, meniny má Alexander a zajtra Zlatica.
Partneri: Spojená škola

Bazén -> Napísali o nás

 

List od p. Országha (august 2011)

Vážený pán riaditeľ,

v nadväznosti na naše stretnutie v obchodnom dome Tesco dovoľte mi aj touto cestou vyjadriť moje ocenenie a obdiv Vašej práce a dosiahnutých výsledkov v oblasti rozvoja a podpory plávania na území Bratislavy a jej okolia. S potešením konštatujem, že ste asi jedinou organizáciou, ktorá napriek neutešenej ekonomickej situácii v štáte, územných celkoch, mestách a obciach dokázala za pomoci zahraničnej finnčnej podpory postaviť novú, prekrásnu plaváreň. Tento výsledok je o to obdivuhodnejší, že ste vybudovali prekrásny športový stánok napriek tomu, že jeden bazén už prevádzkujete a že viaceré plavárne v Bratislave sa zatvárajú z personálnych, ekonomických alebo iných špekulatívnych dôvodov. Okrem vybudovania novej plavárne na vysokej úrovni je na vysokej úrovni zabezpečená aj prevádzka a údržba oboch bazénov. Je pre mňa až nepochopiteľné, ako to dokážete, že pod Vaším vedením perfektne fungujú dve plavárne a inde nedokážu prevádzkovať poriadne ani jednu. Som presvedčený, že je to dôsledok Vašich neobvyklých manažérskych a organizačných schopností a technickej spôsobilosti a zanietenia celého tímu pracovníkov vo Vašom okolí. Z uvedeného dôvodu Vám preto právom patrí moje poďakovanie a obdiv.

Rovnako by som rád vyjadril poďakovanie aj všekým pracovníkom, ktorí zabezpečujú každodennú prevádzku bazénov a s ktorými prichádzam priamo do kontaktu pri svojich návštevách plavární. Veď sú to práve oni, ktorí vytvárajú obraz o fungovaní organizácie. Osobitne by som vyzdvihol Ľuboša Záreckého, Eriku Kovácsovú, Michaelu Řiháčkovú a Štefana Pavlisa, ktorí svojím konaním, prístupom k zákazníkom a zanietením pre prácu ďaleko presahujú plnenie štandardných pracovných povinností. Je vidieť, že si plne uvedomujú, prečo sú na plavárni a plne chápu, čo návštevník od plaveckého stánku požaduje. Je úplne jasné, že cieľom ich práce je jednoznačne udržiavať bazény a ich okolie, sociálne zariadenia, sprchy a šatne v čistote, poskytovať kvalitné služby a dosahovať maximálnu spokojnosť zákazníkov tak, aby sa do týchto zariadení radi vracali a šírili tak dobré meno celého komunitného zariadenia Gaudeamus. Pretože mám dobrý prehľad o stave plavární na Slovensku, môžem s plnou zodpovednosťou prehlásiť, že uvedené plavárne patria medzi najlepšie a najčistejšie plavárne na Slovensku, v ktorých pracuje kvalifikovaný prevádzkový personál.

Dovoľte mi uviesť aj jednu negatívnu stránku. Je to príjazd k plavárňam. Po prejdení vstupnej brány auto sa dostáva na nespevnený terém, ktorý svojim profilom pripomína tankodrom alebo skúšobnú dráhu pre testovanie terénnych automobilov. Viem, že prostriedkov na vybudovanie parkoviska nie je dostatok, ale na dočasné zlepšenie stuácie by stačilo aspoň vyrovnať vyjazdené jamy. Ako dôkaz, že nemienim iba kritizovať, ale že som človekom, ktorý je ochotný priložiť ruku k dielu, ponúkam Vám moju osobnú účasť na brigáde, zameranej na vyrovnanie jám na príjazdovej ceste a priľahlého parkoviska. Stačí, keď zabezpečíte pre mňa krompáč a lopatu.

Záverom mi dovoľte, ako obyvateľovi Bratislavy IV, ešte raz poďakovať Vám a Vášmu kolektívu za vybudovanie novej plavárne a profesionálne prevádzkovanie 2 bazénov, čím ste zásadným spôsobom zmenili podmienky pre rozvoj plaveckých športov nielen v BA IV ale v celej Bratislave a jej širšom okolí. Do ďalšej práce Vám všetkým prajem veľa úspechov a mnoho takýchto pozitívnych reakcií od spokojných návštevníkov Vášho športového stánku.

S pozdravom

Peter Országh
návštevník bazéna

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.