Dnes je Piatok 19. júla 2024, meniny má Dušana a zajtra Iľja, Eliáš.
Partneri: Spojená škola

Služby -> Sociálne služby

Mgr. Jarmila Ostrovská, vedúca Úseku sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských služieb  tel.č. 02/591 009 85, 0903 683 176,  email: ostrovska@mokrohajska.sk
Mgr. Barbora Krupová,  sociálny pracovník, tel.č., 02/591 009 25, email: krupova@mokrohajska.sk
Vlasta Mojtová, referent USSvOaOS, tel.č. 02/591 009 71, email: sekretariat@mokrohajska.sk

Mgr. Samuel Klikušovský, sociálny pracovník,  tel.č. 02/591 009 41, email: klikusovsky@mokrohajska.sk

Mgr. Veronika Brnová, sociálny pracovník, tel. : 02-59 100 977, brnova@mokrohajska.sk

Mgr. Veronika Chalupová , sociálny pracovník, tel.: 02-59 100 977, chalupova@mokrohajska.sk

Mgr. Urbanová Martina, sociálny pedagóg, tel.:02-59 100 928, urbanova@mokrohajska.sk

Mgr. Miroslav Frehár, sociálny pedagóg, tel. 02-59 100 941, frehar@mokrohajska.sk

 

 

Postup prijímania záujemcu o sociálnu službu do Gaudeamus-ZKR

 

 

 

Do nášho zariadenia možno prijať záujemcu o  sociálnu službu  na základe podanej  Žiadosti

o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. K žiadosti sa prikladá: 

  • kópia rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby pre druh sociálnej služby, ktorú žiadateľ požaduje (Domov sociálnych služieb alebo Rehabilitačné stredisko) s vyznačeným dátumom právoplatnosti 

  • kópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu pre druh sociálnej služby , ktorú žiadateľ požaduje 

  • ak je záujemca o  sociálnu službu zbavený, alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony prikladá aj fotokópiu právoplatného rozsudku súdu.

Kompletnú  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby následne schvaľuje

prijímacia komisia, ktorej členovia sú zamestnanci zariadenia a zástupca z Úradu BSK.

 

Ak nemáme aktuálne voľné miesto na požadovanom druhu alebo forme sociálnej služby, písomne o tom upovedomíme záujemcu, pričom jeho žiadosť, v prípade jeho súhlasu, bude  evidovaná v evidencii čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

 

Tlačivá na stiahnutie (súvisiace so zabezpečením poskytovania sociálnej služby):

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu- občan adresuje na príslušný VÚC, podľa

miesta trvalého bydliska

 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej službyobčan adresuje do Gaudeamus-ZKR

 

prikladá  k žiadosti  o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, alebo prinesie osobne najneskôr
v deň nástupu do zariadenia
© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.