Dnes je Piatok 24. mája 2024, meniny má Ela a zajtra Urban.
Partneri: Spojená škola

Bazén -> Komplexné centrum hydroterapie

Tento projekt bol realizovaný Bratislavským samosprávnym krajom v Gaudeamus - zariadení komunitnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave.

Dôležitou úlohou hydrocentra je pomôcť k návratu klienta do domáceho prostredia. Ide o snahu vytvoriť podmienky pre kvalitné a efektívne poskytovanie sociálnej starostlivosti a zvýšenie úrovne života klientov so špeciálnymi potrebami rozvojom vlastných schopností - telesných a duševných.

Všeobecný cieľ projektu

Naplnením cieľa Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finnančného mechanizmu je prispieť k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v EHP a zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb v meste Bratislava na úroveň štandardov EHP v súlade s legislatívou ES a SR.

Konkrétny cieľ projektu

Zvýšenie kvality života občanov dobudovaním komplexného centra hydroterapie v meste Bratislava v rámci existujúceho centra komplexných sociálnych služieb.

Špecifický cieľ projektu

Vytvorenie podmienok pre sociálnu integráciu ťažko mentálne postihnutých s kombinovaným telesným postihnutím. Tento cieľ a súvisiace aktivity majú na území mesta Bratislava charakter pilotného projektu.

Myšlienka realizácie projektu

Výhodná dostupnosť a lokalita Gaudeamus - ZKR a pravidelné aktivity na integráciu občanov so špeciálnymi potrebami podporila myšlienku vedenia Gaudeamus - ZKR, spolu so zástupcami odboru sociálnych vecí Úradu BSK, realizovať integrované plávanie s cieľom zvýšenia kvality života klientov zariadení sociálnych služieb prostredníctvom hydroterapie.Slávnostné otvorenie Komplexného centra hydroterapie v meste Bratislava bolo v septembri v roku 2010.

Pri realizovaní takýchto projektov mám pocit, že to, čo robíme, má skutočne význam. Byť súčasťou úspešnej realizácie pomoci druhým s reálnym výsledkom mi dáva silu púšťať sa stále do ďalších nových projektov.

Ing. Pavol Frešo, predseda BSK

Zdravie a starostlivosť o deti je jedna z najdôležitejších priorít v rámci týchto finančných mechanizmov. Centrum hydroterapie je príkladom tohto úsilia a jeden z najhodnotnejších projektov, ktorý sme podporili v rámci kraja a v rámci tejto priority.
Trine Skymoen, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva

Myslím si, že je fantastické, že poskytnuté peniaze boli využité na dobré a významné ciele“, v nórskom denníku Aftenposten uviedla dojatá kráľovná Sonja.

Stiahnite si celú brožúru.

Ďakujeme za projekt, ktorý podporil inklúziu v plávaní občanov Bratislavy a okolia. Projekt umožnilo spolufinancovanie s podporou finančného mechanizmu EHP, nórského finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Uživatelia

 

 

Jej veličenstvo, nórska kráľovná Sonja nás v doprovode prvej dámy pani Silvie Gašparovičovej poctila dňa 27.10.2010 svojou osobnou návštevou.

„Myslím si, že je fantastické, že poskytnuté peniaze boli využité na dobré a významné ciele“, uviedla dojatá kráľovná Sonja v denníku Aftenposten

Ostane nám na ňu spomienka vďaka osobnému daru - portrétu kráľovského páru, ktorý nám venovala.

Jej návštevu vnímame ako prejav veľkého rešpektu ľuďom so špeciálnymi potrebami.

list z nórskej ambasády

Ak sa Vám neprehralo video, nainštalujte si flash player.

video zdroj: video z návštevy

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.