Dnes je Piatok 24. mája 2024, meniny má Ela a zajtra Urban.
Partneri: Spojená škola

Projekty -> Tréningové pracovisko ČASOPIS

Gaudeamus - ZKR sa zapája do projektovej tvorby s cieľom zlepšiť poskytované služby svojim klientov. Podarilo sa nám úspešne  zrealizovať dole uvedené projekty.

Všeobecne

Nájsť a udržať si zamestnanie je pre človeka jedna z najdôležitejších životných úloh. Okrem iných kladov, zamestnanosť napomáha pri začleňovaní sa do spoločnosti. Pre mnohých je tento proces so všetkým, čo k tomu patrí, náročný. Pre ľudí so zdravotným znevýhodnením je navyše sťažený špecifickými faktormi či už na strane ich samých (zdravotné obmedzenie schopností a zručností, emočné prežívanie svojho obmedzenia, postoj k životu), ich blízkeho okolia (nadmerne ochranná či odmietajúca rodina) alebo väčšinovej spoločnosti (neznalosť problematiky, predsudky, nezáujem, nízka miera tolerancie, nízka miera bezbariérových podmienok). Pomoc alebo riešenie nie je ľahké. Mnohé sa už postupne mení, mnohé ešte na zmenu čaká.

Projekt „Tréningové pracovisko Časopis“

Snaha aspoň z časti k potrebnej zmene prispieť nás v Gaudeamus – zariadení komunitnej rehabilitácie v Bratislave priviedla ku vzniku projektu „Tréningové pracovisko Časopis“. Projekt bol vytvorený s pomocou občianskeho združenia pre telesne postihnuté deti a mládež Perspektíva a podporila ho NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA z aktuálneho 10. ročníka grantového programu HODINA DEŤOM.

Projektom by sme radi umožnili zvýšenie alebo obnovu predpokladov a možností mladých ľudí s telesným znevýhodnením byť v čo najväčšej miere nezávislý, uplatniť sa na trhu práce, viesť plnohodnotný život v spoločnosti. Zároveň by sme chceli, aby projekt prispel k zvýšeniu informovanosti širšej spoločnosti o živote a potrebách ľudí s telesným znevýhodnením.

Takmer ako skutočná práca

Našim cieľom je, aby tréningové pracovisko Časopis fungovalo takmer ako skutočná redakcia. Pojem tréningové pracovisko chápeme ako tréningový pracovný proces, ktorý je alternatívou k reálnemu pracovnému procesu. Jeho znakmi je podobnosť k realite, zmysluplnosť práce, individuálne nastaviteľný program, motivácia a podpora.

Podstatou projektu je pracovná terapia, tréning pracovných návykov a zručností realizované prostredníctvom tvorby časopisu v tréningovom pracovisku. Mladí ľudia, ktorí prejavili záujem o zapojenie do projektu, si museli napísať motivačný list, svoj životopis, prísť na konkurz a podpísať dohodu, rovnako ako keby sa uchádzali o skutočné pracovné miesto. Od tejto chvíle dostali možnosť vžiť sa, aspoň na 10 mesiacov do role členov redakčnej rady a vyskúšať si prácu na pozíciách novinár, grafik, fotograf alebo marketingový pracovník. Spolu pracujú na vytvorení časopisu, ktorý bude vydaný v internetovej i tlačovej forme.

Pomoc odborníkov z praxe

Úsilie o to, aby sa práca v tréningovom časopise čo najviac priblížila k realite, a aby si členovia tréningovej redakčnej rady čo najviac do reality odniesli, súvisí s myšlienkou zapojiť do projektu odborníkov z novinárskej brandže. Napriek počiatočnej obave, či sa nám podarí nájsť niekoho z praxe so záujmom o náš projekt, začala naša myšlienka nadobúdať konkrétnu podobu s konkrétnymi ľuďmi. Vďaka tomu môžeme tvorbu tréningového časopisu doplniť vzdelávaním vo forme kurzov z oblasti žurnalistiky, grafického dizajnu a marketingu.

Sme iba na začiatku. Záujemcovia zvládli konkurz, začínajú pracovať, pripravujeme vzdelávacie kurzy. Pred nami je ďaleká cesta a zatiaľ iba dúfame, že sa nám podarí prísť do cieľa a čosi potrebné zmeniť. Sme ale radi, že nie sme sami. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a naďalej podporujú, najmä Nadácii pre deti Slovenska, pánovi Rolandovi Kyškovi, pani Márii Candrákovej z časopisu Plus 7 dní a pani Zuzane Mezencevovej z časopisu Život.

Článok - priebežné zhodnotenie

Článok - záverečné zhodnotenie

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.