Dnes je Pondelok 17. júna 2024, meniny má Adolf a zajtra Vratislav.
Partneri: Spojená škola

Bazén -> Aktuálne oznamy

 

 

Prevádzka hydrocentra počas letných prázdnin


júl2024

- pre verejnosť bude v prevádzke 6 dráhový bazén v čase 

Po – Pia   8.00 - 16.00 hod (posledný vstup o 14.45 hod.)

 
august2024

- pre verejnosť bude 6 dráhový bazén mimo prevádzky.

 

/letná údržba/

Prevádzka bazénov bude otvorená od 02.09.2024 podľa platného rozvrhu. 

      zzz                                                                                                                                                                                 

OZNAM 

 

V sobotu je prevádzka 6D bazéna od 8:00 do 16:00 hod.

Posledný vstup je o 14:45 hod.

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
VCHOD DOČASNE UZAVRETÝ.
 
 

PRECHOD DO 6 – D BAZÉNA CEZ SPOJOVACIU CHODBU A HLAVNÝ VCHOD DO ZARIADENIA GAUDEAMUS – ZKR.

 

--                                                                                                                                                                                                                                                             

Oznam
 

Všetky informácie ohľadom prevádzky Hydrocentra sú zverejnené na informačnej tabuli

pri vstupe do bazéna.

 

 

-                                                                                                                                                                                                                              -

 

Vyhotovovanie fotografií a kamerových záznamov v priestoroch Gaudeamus ZKR

Prijatím nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („General Data Protection Regulation“ alebo „GDPR“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.5. 2018, sa sprísnili pravidlá spracúvania osobných údajov.

Cieľom GDPR je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov EÚ v tejto oblasti.

Fotografia a kamerový záznam sa považuje za osobný údaj v prípade, ak je na jej základe možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,    fotografie a zvukové záznamy sa môžu zhotoviť len zo súhlasom dotknutej osoby.

 

S poukázaním na uvedené je vyhotovovanie fotografií a kamerových záznamov v priestoroch plavárne zakázané.

 

V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena.

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.

                                                                                                               PhDr.Štefan Tvarožek

                                                                                                                 riaditeľ GAUDEAMUS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Upozornenie


Vážení návštevníci, pri naplnení kapacity bude bazén pre verejnosť zatvorený.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkovisko pri bazénoch - informácie

Vjazd na vyhradené parkovisko pri bazénoch je povolený len pre registrované vozidlá, na základe povolenia Gaudeamus-ZKR .


Nakoľko je kapacita parkoviska obmedzená, povolenia budú prednostne vyhradené:
a) nájomcovia ( na označených miestach )
b) občania, ktorí sú držiteľmi ŤZP na základe emailovej žiadosti, ktorú je potrebné zasielať elektronicky na   losonska@mokrohajska.sk
 . V žiadosti je potrebné uviesť ŠPZ vozidla a priložiť scan preukazu ŤZP.
c) občania so zdravotným obmedzením


Povolenie vjazdu neznamená automaticky zabezpečenie voľného parkovacieho miesta ! Parkovať je možné len na neoznačených miestach (nevyhradených ).Keď bude parkovisko naplnené je potrebné využiť parkovaciu plochu v Tesco Lamač , tak ako tomu bolo doposiaľ.

V čase od 15.30 do 20:30 budú parkovacie rampy otvorené pre verejnosť s výnimkou vyhradených miest. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

OZNAM  

                                   Počas štátnych sviatkov je hydrocentrum  mimo prevádzky.

                                                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Ak v dráhach vyčlenených pre plávanie verejnosti plávajú plavci pod dohľadom osobných trénerov, títo nemajú "štatút nájomcu", ale také isté práva a povinnosti ako všetci ostatní návštevníci bazéna, čiže nemôžu obmedzovať ostatných plávajúcich..

V prípade akýchkoľvek konfliktných situácii sa obráťte na službukonajúceho plavčíka.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UPOZORNENIE

Každý utorok sa vykonáva na obidvoch bazénoch údržba do 11.00 hod. Plávanie verejnosti je možné od 11,00 hod. podľa aktuálneho rozvrhu platného od 04.04.2014-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

V dňoch pondelok - štvrtok v čase od 9,00-11,00 hod. bude relaxačný bazén vyhradený pre projekt komplexnej hydroterapie.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE

 Držitelia zľavnených permanetiek sú povinní na požiadanie personálu bazéna predložiť preukaz totožnosti.


 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.