Dnes je Pondelok 17. júna 2024, meniny má Adolf a zajtra Vratislav.
Partneri: Spojená škola

Služby -> Liečebnopedagogická intervencia

Mgr. Zuzana Marošová, liečebný pedagóg
telefón: + 421 2 591 009-36;
e-mail: marosova@mokrohajska.sk
 

 

Mgr. Marta Klikušovská,  liečebný pedagóg

telefón: + 421 2 591 009-62

e-mail: klikusovska@mokrohajska.sk

 

Liečebnopedagogická intervencia

Liečebnopedagogická intervencia dopĺňa systém služieb a tímovej pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú prijímateľmi sociálnej služby v našom zariadení (DSS, RS) a aj v rámci poskytovania akreditovanej odbornej činnosti - sociálnej rehabilitácie.

Liečebná pedagogika

Liečebná pedagogika, ktorá sa v odbornej literatúre zvyčajne popisuje ako hraničný odbor pedagogiky, realizuje svoju intervenciu ako liečebnopedagogickú diagnostiku, terapeuticko-výchovné pôsobenie prostredníctvom rôznych činnostných terapií (činnostná terapia/ergoterapia, arteterapia, dramatoterapia, biblioterapia, muzikoterapia, psychomotorická terapia, terapia hrou), špecifických metód (bazálna stimulácia, senzorická integrácia a pod.) a ako liečebnopedagogické poradenstvo.

Liečebná pedagogika je otvorená každému, kto potrebuje podporu v niektorej oblasti svojho života. Medzi úlohy liečebnej pedagogiky možno zaradiť pomoc pri orientácii, pochopení, hľadaní významu, prebúdzanie záujmu a aktivity, pomoc v nachádzaní vlastných možností zlepšenia situácie, rozvíjanie, rehabilitácia a kompenzácia kľúčových kompetencií, podpora pri vytváraní sebaúcty, vzťahov, začleňovaní do spoločnosti, sprevádzanie v ťažkej životnej situácii a pod.

Formy a ciele

Liečebnopedagogickú intervenciu realizujeme predovšetkým formou individuálnej podpory v súlade s individuálnym plánom prijímateľa. Individuálne stretnutia sú kombinované so stretnutiami skupinovými. Pri výbere formy a cieľov je rovnako dôležitý vek, individuálna situácia, silné a slabé stránky klienta, ale i jeho záujmy. V rámci liečebnopedagogickej intervencie môžeme pracovať na nasledovných cieľoch: stimulácia vývinu, prevencia a reedukácia pri problémoch v učení či správaní, podpora kompetencií potrebných pre sociálnu a pracovnú integráciu alebo pre prežívanie zmysluplnosti života. To zahŕňa napr. ponuku vhodných podnetov motivujúcich k vlastnej aktivite a stimulujúcich rozvíjanie jednotlivých kompetencií (jemná motorika, pozornosť, vnímanie, predstavivosť, pamäť, myslenie, emocionalita, komunikácia, sociálne správanie, motivácia, sebaobslužné a pracovné návyky), cvičenia zacielené na (re)habilitáciu alebo kompenzáciu oslabených kompetencií (podobne ako vyššie), vytváranie možností pre sebarealizáciu, rozvíjanie záujmov i pozitívneho obrazu o sebe.

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.