Dnes je Nedeľa 21. apríla 2024, meniny má Ervín a zajtra Slavomír.
Partneri: Spojená škola

Služby -> Podmienky kvality sociálnej služby

 

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby  príloha č. 2 v znení zákona č. 485/2013 Z. z. (PDF)

Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK (PDF dokument)

 
Mgr. Zuzana Marošová, liečebný pedagóg, + 421 2 591 009-36, marosova@mokrohajska.sk

Podmienky kvality sociálnej služby

 
 •  Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách určil v § 104 a v prílohe 2 hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
 • Nový zákon č. 485/2013 o sociálnych službách v prílohe 2 dopĺňa, upravuje a bližšie popisuje podmienky kvality stanovené zákonom č. 448/2008.
 • Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sú cestou na zlepšenie toho, čo v sociálnych službách dobre nefunguje.
 • Kvalitné sociálne služby sú také, ktoré umožnia prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Konkrétne ide o to, aby prijímatelia boli tí, ktorí rozhodujú o tom, čo potrebujú a ľudia, ktorí s nimi pracujú im pomáhali hľadať cestu, ako to naplniť.
 • Podmienky kvality sa hodnotia v 4 oblastiach:
 
 
 • I. oblasť Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd – popisujú základné hodnoty a princípy poskytovania sociálnej služby.
 • II. oblasť Procedurálne podmienky - zamerané na klienta, určujú ako má poskytovaná služba vyzerať.
 • III. oblasť Personálne podmienky - zamerané na zamestnanca, určujú personálne a odborné zabezpečenie poskytovanej sociálnej služby.
 • IV. oblasť Prevádzkové podmienky - určujú prevádzkové podmienky pre poskytovanie sociálnej služby.
 • Oblasti sú dôležité rámce poskytovania sociálnych služieb.
 • Jednotlivé oblasti sú rozdelené do viacerých kritérií, ktoré tieto rámce bližšie špecifikujú.
 • Pre každé kritérium je stanovený štandard, ktorý pomenúva znaky kvality v danom kritériu  a   oblasti poskytovanej sociálnej služby.
 • V indikátoroch sú v troch kvalitatívnych a kvantitatívnych úrovniach popísané parametre, ktoré sa     budú pri hodnotení kvality posudzovať.
© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.