Dnes je Nedeľa 21. apríla 2024, meniny má Ervín a zajtra Slavomír.
Partneri: Spojená škola

Projekty -> Sušiče vlasov pre nový bazén a práčky pre Centrum pre rodinu v kríze

Perspektíva, občianske združenie pre telesne postihnuté deti a mládež Mokrohájska 3

 

Názov projektu :

 

Sušiče vlasov pre nový bazén a práčky pre Centrum pre rodinu v kríze

 

Finančné prostriedky v sume 2000 € poskytla nadácia PONTIS, za čo jej úprimne ďakujeme.

Finančné prostriedky boli vynaložené v súlade so schváleným projektom. Zakúpili sme sušiče na vlasy do novovybudovaného hydrocentra, ktoré slúži pre integrované programy hydroterapie klientov s telesným a mentálnym znevýhodnením. Ďalej sme zakúpili 2 automatické práčky pre klientov v oddelení núdzového a podporovaného bývania a slúžia na nácvik samostatnosti a osvojovanie si zručností.

Na základe plánovaného spustenia prevádzky nového 25m 6 dráhového bazéna je nevyhnutné aj vybavenie šatní sušičmi na vlasy, ktoré nie sú v rozpočte projektu zakomponované. Priestory šatní slúžia okrem verejnosti aj telesne a mentálne znevýhodneným klientom predovšetkým z BSK. Sušiče vlasov boli umiestnené aj do priestorov šatní pôvodného 25 m 3 dráhového a malého rehabilitačného bazéna. Podľa typu postihnutia sú sušiče prispôsobené výškovo aj typovo.

Zakúpením automatických práčok boli vytvorené optimálne podmienky na nácvik sebaobslužných činností pre klientov s telesným znevýhodnením. Automatické práčky v počte 2 kusov slúžia klientom v oddelení núdzového bývania, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a klientom podporovaného bývania.

Sušiče na vlasy prispeli ku skvalitneniu prostredia šatní v novovybudovanom bazéne. Fixne namontované sušiče umožňujú samostatnosť pri hygienických úkonoch po plávaní v bazéne.

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.