Dnes je Nedeľa 16. júna 2024, meniny má Blanka a zajtra Adolf.
Partneri: Spojená škola

Projekty -> Podpora deinštitucionalizácie GAUDEAMUS - ZKR

 

V GAUDEAMUS

 – zariadení komunitnej rehabilitácie sme zahájili projekt s názvom Podpora deinštitucionalizácie GAUDEAMUS – ZKR. Vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje budeme projekt realizovať od júna 2022 do konca novembra 2023. Projekt nadväzuje na národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformačných tímov, v rámci ktorého sme vytvorili transformačný plán nášho zariadenia. Dúfame, že sa nám prostredníctvom projektu podarí pripraviť sa na zmeny sociálnych služieb, ktoré nás čakajú, a zároveň spraviť mnohé kroky na ceste k novým službám.

 

Cieľom projektu je podporiť deinštitucionalizáciu sociálnych služieb poskytovaných v našom zariadení, zabezpečiť postupný prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a vytvoriť nové kvalitné sociálne služby na komunitnej úrovni. Prostredníctvom deinštitucionalizácie služieb chceme prijímateľom sociálnych služieb v našom zariadení umožniť žiť dôstojný, zmysluplný a nezávislý život v komunite.

Cieľovými skupinami projektu sú pobytoví prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci zariadenia a zariadenie ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb.

Aktivity projektu budú zamerané na podporu procesu deinštitucionalizácie, konkrétne na podporu a prípravu pobytových prijímateľov sociálnych služieb na prechod do zariadení podporovaného bývania, na podporu, vzdelávanie a supervíziu zamestnancov, ako aj na podporu implementácie transformačného plánu.

 

Plánované aktivity zamerané na prípravu prijímateľov sociálnych služieb:

 • informačné stretnutia pre prijímateľov,
 • informačné stretnutia pre rodiny a blízkych prijímateľov,
 • rozhovory o nových službách,
 • aktivizácia a podpora pre nezávislý život a zamestnávanie,
 • návštevy komunitných zariadení sociálnych služieb,
 • návštevy u zamestnávateľov,
 • aktivity v komunite.

 

Plánované aktivity zamerané na podporu zamestnancov:

 • informačné stretnutia pre zamestnancov,
 • rozhovory o nových službách,
 • vzdelávanie,
 • supervízia,
 • návštevy komunitných zariadení sociálnych služieb.

 

Plánované aktivity zamerané na podporu implementácie transformačného plánu:

 • porady s manažmentom a zamestnancami zariadenia,
 • komunikácia so zriaďovateľom,
 • mapovanie nehnuteľností pre nové služby,
 • mapovanie a spolupráca so zariadeniami sociálnych služieb komunitného charakteru a zamestnávateľmi,
 • príprava nových pracovných postupov a iných materiálov.

 

 www.esf.gov.sk            www.ludskezdroje.gov.sk          www.employment.gov.sk

 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.