Dnes je Piatok 24. mája 2024, meniny má Ela a zajtra Urban.
Partneri: Spojená škola

Bazén -> Napísali o nás

 

List od p. Országha (december 2013)

Vážený pán riaditeľ,

dovoľte, aby som týmto listom nadviazal na môj prvý list, ktorý som Vám adresoval 23.08.2011, a poskytol Vám tak po viac ako 2 rokoch písomnú spätnú väzbu od návštevníka plavárne v Zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus.

Mojím cieľom je Vás touto cestou objektívne a nezávisle informovať nielen o súčasnej situácii na plavárni, ale zhodnotiť kvalitu poskytovaných služieb aj z dlhšieho, dvojročného obdobia. Moje hodnotenie vychádza z dôkladného poznania historického a aktuálneho stavu na šesťdráhovom plaveckom bazéne, ktorý pravidelne a často navštevujem, prakticky od momentu jeho otvorenia. Samozrejme, že občas navštívim aj iné plavárne v Bratislave za účelom prieskumu kvality poskytovaných služieb pre verejnosť v týchto zariadeniach. Jedná sa o kryté plavecké bazény s plávaním pre verejnosť, konkrétne 25m plavecký bazén v hoteli Nivy, 50m plavecký bazén na plavárni Pasienky, 25m plavecký bazén Golem Club v nákupnom centre Centrál, 25m plavecký bazén v Slovenskom inštitúte mládeže Iuventa, 25m bazén na Stavebnej fakulte STU a 25m bazén v Základnej škole Alexandra Dubčeka na Dlhých Dieloch. Tieto informácie mi umožnili nezávisle porovnať kvalitu služieb poskytovaných na šesťdráhovom bazéne na Mokrohájskej ulici a na bazénoch v iných zariadeniach v Bratislave.

Môžem Vás, p. riaditeľ, ubezpečiť, že zo všetkých uvedených zariadení šesťdráhový plavecký bazén na Mokrohájskej ulici dosahuje dlhodobo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb. Pod kvalitou služieb chápem komplex parametrov, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú spokojnosť klienta. Jedná sa najmä o teplotu, mäkkosť, priezračnosť a čistotu vody v bazéne, teplotu, čistotu a vlhkosť ovzdušia, čistotu stien, okolitých plôch a okien bazénu, čistotu v sprchách a čistotu, sucho a vybavenosť sociálnych zariadení a šatní. Nemenej dôležitým aspektom kvality služieb je ústretovosť, vľúdnosť a profesionálny prístup ľudí, ktorí zabezpečujú každodennú prevádzku bazénov, a to jednak každodennú prevádzku technologických zariadení plavárne ako aj priamy kontakt s jej návštevníkmi.

Dovoľte mi preto vyjadriť moje osobné ocenenie výsledkov, ktoré 6-dráhový bazén na Mokrohájskej ulici dlhodobo dosahuje. Viacerí klienti, a teda nielen ja, sme konštatovali ďalší, veľmi výrazný posun v kvalite poskytovaných služieb v posledných 2-3 mesiacoch. Osobitne by som vyzdvihol vysokú stabilitu teploty, vynikajúcu mäkkosť a priam dokonalú priezračnosť a čistotu vody v bazéne. a čistotu dlážky v sprchách a v šatniach. Pozitívne hodnotím aj Vaše posledné systémové rozhodnutie o znížení počtu tréningov počas plávania pre verejnosť a označenie plaveckých dráh novými tabuľkami „pomalí plavci“, „rýchli plavci“ a „plavci s plaveckými pomôckami“. Spozoroval som aj zmenu v organizácii práce. Všetci klienti, mladí aj starí, posudzujeme zmenu ako veľmi, veľmi prospešnú. Výsledky na 6-dráhovom bazéne sú o to obdivuhodnejšie, keď sa zoberie do úvahy skutočnosť, že v areáli na Mokrohájskej ulici prevádzkujete celkovo 3 bazény (2 plavecké a 1 podnetový), poskytujete široké portfólio služieb pre verejnosť, rozsiahle rehabilitačné služby a zabezpečujete aj komplexnú starostlivosť pre postihnutých klientov. V mnohých iných zariadeniach nedokážu prevádzkovať poriadne ani len 1 bazén pre verejnosť. Som presvedčený, že je to dôsledok Vašich mimoriadnych manažérskych a organizačných schopností a neutíchajúcej snahy o neustále zlepšovanie úrovne poskytovaných služieb. Tento zámer sa Vám darí veľmi úspešne napĺňať a preto Vám i celému manažmentu okolo Vás právom patrí moje osobné poďakovanie a obdiv.

Rovnako by som rád vyjadril poďakovanie aj všetkým pracovníkom, ktorí zabezpečujú každodennú prevádzku bazénov a s ktorými prichádzam priamo do kontaktu pri mojich návštevách plavárne. Veď sú to práve oni, ktorí vytvárajú obraz o fungovaní celej organizácie. Osobitne by som vyzdvihol najmä Eriku Kovácsovú, Štefana Pavlisa, Danu Barbušovú, Annu Vadovičovú a Ľuboša Záreckého. Sú to pracovníci, ktorí svojím každodenným konaním potvrdzujú profesionálny prístup ku klientom. Svojim neobvyklým zanietením pre prácu ďaleko presahujú plnenie štandardných pracovných povinností. Títo pracovníci si plne uvedomujú, že cieľom ich práce je poskytovať vysoko kvalitné služby a prostredníctvom nich dosahovať maximálnu spokojnosť klientov. Osobitnú pozornosť si zaslúži aj ich pomoc a podpora pri zaškoľovaní a zaúčaní nových kolegov a kolegýň s cieľom udržať vysokú úroveň služieb aj pri zmene alebo rozšírení prevádzkového personálu plavárne. Z dlhodobého pozorovania môžem konštatovať, že títo pracovníci predstavujú základné personálne piliere kvalifikovaného prevádzkového personálu plavárne, ktorí bezprostredne a na dennej báze zlepšujú a garantujú úroveň prevádzkových služieb na plavárni.

Dovoľte mi uviesť aj jednu negatívnu stránku. Je to príjazd k plavárni. Po prejdení vstupnej brány auto sa dostáva na nespevnený terén, ktorý svojim profilom pripomína tankodrom alebo skúšobnú dráhu pre testovanie terénnych automobilov. Viem, že prostriedkov na vybudovanie parkoviska nie je dostatok, ale na dočasné zlepšenie situácie by stačilo aspoň vyrovnať vyjazdené jamy. Ako dôkaz, že nemienim iba kritizovať, ale že som človekom, ktorý je ochotný priložiť ruku k dielu, ponúkam Vám moju osobnú účasť na brigáde, zameranej na vyrovnanie jám na parkovisku. Stačí, keď mi oznámite termín brigády. Krompáč a lopatu si donesiem sám.

Záverom mi dovoľte, ako obyvateľovi Bratislavy IV, ešte raz poďakovať Vám a celému Vášmu kolektívu za profesionálne prevádzkovanie plavárne, čím ste zásadným spôsobom stanovili úroveň služieb v oblasti plávania, poskytovaných pre verejnosť nielen v BA IV ale v celej Bratislave a jej širšom okolí. Do ďalšej práce Vám všetkým prajem veľa úspechov a mnoho takýchto ďalších pozitívnych reakcií od spokojných návštevníkov Vášho športového stánku.

S pozdravom

Peter Országh
spokojný návštevník hydrocentra

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.