Dnes je Pondelok 17. júna 2024, meniny má Adolf a zajtra Vratislav.
Partneri: Spojená škola

Projekty -> Podpora deinštitucionalizácie GAUDEAMUS - ZKR

 

Realizované aktivity

 PODPORA A PRÍPRAVA PRIJÍMATEĽOV

Rozhovory o nových službách

V roku 2023 sme pokračovali v pondelkových stretnutiach s prijímateľmi, kde sme sa rozprávali o živote v nových sociálnych službách, ale tiež o rôznych témach, ktoré so životom v nových službách súvisia. Venovali sa téme NEZÁVISLÝ ŽIVOT A RIZIKÁ, rozoberali sme rôzne riziká, s ktorými sa môžeme stretnúť, čo robiť, keď sa ocitneme v rizikovej situácii a ako si zavolať pomoc. Ďalšou témou bolo ZAMESTNÁVANIE – rozprávali sme sa o rozdieloch v práci na pracovnú zmluvu a na dohodu a tiež o tom, ako zmluva/dohoda vyzerá, ako sa uzatvára a aké povinnosti a práva nám z nej vyplývajú. Pokračovali sme témou ÚRADY. Rozprávali sme sa o rôznych úradoch a spolu sme zisťovali, čo ktorý úrad robí a čo na nich môžeme vybaviť. V rámci témy SŤAŽNOSTI sme si vysvetlili, čo je sťažnosť, v akých situáciách máme právo sťažovať sa, ako sa sťažnosť píše, kde ju treba podať a ako sa sťažnosť rieši. Zhovárali sme sa aj o svojich skúsenostiach s podávaním sťažností a vyskúšali sme si sťažnosť napísať. Spolu s prijímateľmi sme sa tiež zaoberali otázkou AKO BY MALO VYZERAŤ CENTRUM DENNÝCH AKTIVÍT?. Ďalšou veľkou témou bolo CESTOVANIE. Rozprávali sme sa o cestovaní doma aj v zahraničí, prijímatelia si navzájom zdieľali svoje skúsenosti napr. aj o (bez)bariérovosti dopravy. Venovali sme sa aj o cestovnému poisteniu. Učili sme sa vyhľadávať si dopravné spojenie v rámci hromadnej dopravy v Bratislave, ale aj v rámci Slovenska. Skúšali sme orientovať sa v cestovnom poriadku na zastávkach, tiež si nájsť dopravný prostriedok prostredníctvom internetovej stránky alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Rozprávali sme sa o rôznych možnostiach zakúpenia cestovného lístka a tiež o podmienkach bezplatnej alebo zľavnenej prepravy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. V rámci témy JEDÁLNIČEK sme si skúšali tvoriť jedálny lístok na jeden týždeň pre budúcich obyvateľov spoločnej domácnosti v zariadení podporovaného bývania. Najskôr si každý napísal zoznam obľúbených jedál. Neskôr o nich diskutovali a postupne skladali jedálniček. Skúsili sme si tiež spočítať, koľko by nás stálo jedlo na jeden konkrétny deň. Pondelkové stretnutia sme ukončili témou ROZDELENIE DOMÁCICH PRÁC. Rozprávali sa o činnostiach, ktoré je potrebné v domácnosti vykonávať a pokúsili sa zostaviť rozdelenie úloh na týždeň. Zisťovali sme tiež, čo všetko k domácim prácam potrebujeme a koľko by nás to stálo.

Aktivizácia a podpora pre nezávislý život a zamestnávanie

V roku 2023 ďalej prebiehali nácviky podľa individuálnych plánov jednotlivých prijímateľov, ktoré sme po vytvorení transformačného plánu nášho zariadenia ešte viac zamerali na podporu samostatnosti prijímateľov. Tréningy boli zamerané na podporu samostatnosti prijímateľov v oblasti sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, v oblasti sociálnych aktivít a sociálneho začleňovania sa, sebarealizácie a osobného uplatnenia, ako aj v rámci podpory pre zamestnávanie prijímateľov. Z projektu boli priamo podporené NÁCVIKY V TRÉNINGOVOM BYTEKAVIARNIČKE, kde si prijímatelia mali možnosť trénovať prácu v kaviarni. Do intenzívnych nácvikov v tréningovom byte sa počas roku 2023 zapojilo 5 prijímateľov. Dĺžka pobytu v tréningovom byte bola individuálna, trvala v rozmedzí 1 – 3 mesiace. Pre prijímateľov sme tiež v rámci projektu zorganizovali dve STRETNUTIA O ZAMESTNÁVANÍ, ktoré viedla odborná konzultantka s pracovnými skúsenosťami z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Návštevy v komunitných zariadeniach sociálnych služieb a u zamestnávateľov

V marci a v júni 2023 sme spolu s prijímateľmi navštívili sociálny podnik BIVIO v Bratislave – Rači (https://bivio.sk/sk/). Sociálny podnik zriadilo Združenie na pomoc ľuďom so mentálnym postihnutím. Sociálny podnik prevádzkuje hotel, reštauráciu a práčovňu. Pracujú tu ľudia s mentálnym postihnutím. Popri sociálnom podniku funguje aj rehabilitačné stredisko, ktoré pripravuje ľudí so znevýhodnením na prácu. Mali sme možnosť nakuknúť do priestorov všetkých troch častí sociálneho podniku, porozprávať sa vedúcimi pracovníkmi o zameraní a fungovaní sociálneho podniku. Na záver sme si pochutnali na kávičke a koláčiku v ich reštaurácii.

V marci a júni 2023 sme sa boli pozrieť aj v chránenej dielni a rehabilitačnom stredisku DOM SVITANIA v Jakubove (https://domsvitania.sk), ktoré zriadilo Združenie na pomoc ľuďom so mentálnym postihnutím. V staršom rodinnom domčeku sa skrývajú viaceré tvorivé dielne a veľmi veľa nápadov. Krajčírska, tvorivá, kníhviazačská dielňa. V krajčírskej dielni šijú rôzne predmety ako vankúše, zástery, hračky, ktoré predávajú na remeselných trhoch. Spolupracujú však aj s rôznymi firmami, pre ktorých robia veci na zákazku (napr. IKEA). Majú aj detašované pracovisko v IKEA Components Malacky, kde zamestnanci chránenej dielne pomáhajú kompletovať nábytkové kovania.

V máji 2023 sme navštívili domov sociálnych služieb PRIMA v Bratislave (https://www.dssprima.sk/). Do nedávna nezisková organizácia prevádzkovala aj chránenú dielňu, ktorej činnosť však musela ukončiť. Naďalej sa však v rámci sociálnych služieb zameriavajú na podporu pracovných zručností a nácvik samostatnosti 12 prijímateľov. Vo veľkej miere spolupracujú s verejnými organizáciami a firmami sídliacimi v ich okolí.

V júni 2023 sa nám spolu s prijímateľmi podarilo navštíviť české komunitné zariadenie DOMOV BEZ ZÁMKU (https://www.domovbezzamku.cz/), ktoré sídli v meste Náměšť nad Oslavou. Zariadenie poskytuje sociálne služby chránené bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba, sociálne-terapeutická dílna, denní stacionář a podpora samostatného bydlení. Služby poskytuje vo viacerých obciach a mestách v kraji Vysočina.   My sme navštívili sme 3 domácnosti zariadenia chráneného bývania v obci Oříšky a v meste Jaroměřice nad Rokytnou. Domácnosti sa nachádzali v rodinných domoch v bežnej zástavbe a boli prispôsobené svojim obyvateľom mierou poskytovanej podpory, ale aj spôsobom usporiadania domácnosti. Naši prijímatelia mali možnosť pozrieť si jednotlivé domácnosti, rozprávať sa s prijímateľmi a pracovníkmi chráneného bývania. Dozvedeli sme sa, ako sa v chránenom bývaní žije, ako sa o domácnosť prijímatelia spolu s pracovníkmi starajú, ako si varia, nakupujú, čo robia vo voľnom čase, kde niektorí prijímatelia pracujú, tiež ako hospodária s peniazmi a koľko ich stojí bývanie v chránenom bývaní stojí . Všetky domácnosti boli zariadené veľmi útulne, každý prijímateľ si svoju izbu zariadil podľa seba. Na záhrade si pestujú kvety, zeleninu, ovocie a bylinky a tiež chovajú zvieratká, napr. mačky a zajacov.

foto6

V novembri 2023 sme navštívili ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA ROHOV v Senici, ktoré prevádzkuje Centrum sociálnych služieb Rohov (https://www.promethea-rohov.eu/). Zariadenie podporovaného bývania pozostáva z dvoch domácností a nachádza sa v dvoch nájomných bytoch v rodinnom dome. Naši prijímatelia aj zamestnanci sa dozvedeli veľa o živote v zariadení podporovaného bývania, rozprávali sa s prijímateľkami aj zamestnancami zariadenia podporovaného bývania. Pozreli si aj priestory domácností, ktoré boli veľmi útulné a našim prijímateľom sa veľmi páčili.

Aktivity v komunite

Aktivity v komunite boli zamerané na spoznávanie okolitého sveta za múrmi zariadenia, zoznamovanie sa s miestnou komunitou a nadväzovanie nových sociálnych kontaktov. V apríli 2023 sa naši prijímatelia zúčastnili na akcii TRHY BEZ BARIÉR, ktoré každoročne pred veľkonočnými sviatkami organizuje Spojená škola na Novohradskej ulici v Bratislave. V tomto mesiaci sme tiež zorganizovali výlet do Brna, kde si naši prijímatelia - divadelníci boli pozrieť DIVADLO „KÁŤA A BAJAJA“, ktoré sa konalo v Divadle Barka pod taktovkou divadelného súboru Aldente. Divadlo Barka prevádzkuje nezisková organizácia Liga vozíčkárů. Je otvorené rôznym druhom umenia bez ohľadu na to, akí umelci vystupujú, či majú skúsenosti alebo nie, či majú nejaké zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie alebo či ide o členom etnickej menšiny. Naši prijímatelia tiež mali možnosť vyskúšať si divadelné dosky a zahrať si hercami. Po skončení prestavenia sa konala beseda s hercami. V júni 2023 sme navštívili KONCERT S PRIDANOU HODNOTOU MLADÝCH ĽUDÍ SO ZNEVÝHODNENÍM, ktorý v bratislavskom V-klube organizovalo Združenie Votum. Počas letných prázdnin v júli 2023 sa piati naši prijímatelia zúčastnili na LETNOM DENNOM CAMPE VOTUM, ktorý sa konal v Marianke a organizovalo ho Združenie Votum. V spolupráci so Združením Votum začali od septembra 2023 traja naši prijímatelia navštevovať MUZIKOTERAPIU, ktorá sa koná raz za týždeň v Centre voľného času na Gessayovej ulici v Bratislave. Pred vianočnými sviatkami vystupovali na koncerte vo V-klube. V novembri 2023 sme sa spolu s prijímateľmi zúčastnili na BOHOSLUŽBE V KATEDRÁLE SV. MARTINA.

 
PODPORA ZAMESTNANCOV

Informačné stretnutia pre zamestnancov

Pokračovali sme v realizácii informačných stretnutí pre zamestnancov. Stretnutia boli zamerané na oboznámenie s realizáciou projektu a plánovanou transformáciou zariadenia. Venovali sme sa týmto témam: čo je to deinštitucionalizácia, prečo a ako sa bude realizovať, tiež ako budú fungovať nové sociálne služby. Zamestnancov sme tiež stručne zoznámili s transformačným plánom nášho zariadenia.

Vzdelávanie

V roku 2023 sme v rámci projektu našim odborným zamestnancom sprostredkovali 10 vzdelávaní, ktoré boli zamerané na zvýšenie ich odbornej kvalifikácie v oblasti sociálnych služieb. Zamestnanci mali možnosť vybrať si vzdelávanie podľa svojho profesionálneho záujmu. Účasť na vzdelávaní bola dobrovoľná. Vzdelávaní sa zúčastnila vedúca sociálnych služieb, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, liečebný pedagóg, inštruktor sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeutka, zdravotná sestra a sanitári/opatrovatelia.

SEXUALITA LIDÍ S MENTÁLNÍM HENDIKEPEM – marec 2023 – akreditovaný online seminár, realizovaný Institutom vzdělávaní APSS ČR (https://institutvzdelavani.cz), zúčastnili sa 4 zamestnanci.

DEESKALAČNÉ TECHNIKY A PLÁNOVANIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH – marec, apríl, október, november 2023 – akreditovaný vzdelávací program pozostávajúci z 3 modulov, organizovaný Inštitútom sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. (https://iszv.sk), celého programu sa zúčastnili 8 zamestnanci, 1 zamestnankyňa za zúčastnila iba úvodnej prednášky.

KONFLIKT A JEHO ŘEŠENÍ – apríl 2023 – akreditovaný online seminár, organizovaný Institutom vzdělávaní APSS ČR (https://institutvzdelavani.cz), zúčastnili sa 2 zamestnanci.

SEXUALITA LIDÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA – máj 2023 – akreditovaný online seminár, realizovaný Institutom vzdělávaní APSS ČR (https://institutvzdelavani.cz), zúčastnili sa 2 zamestnanci.

NOVÉ KRITÉRIÁ V ŠTANDARDOCH KVALITY – NOVELA ZÁKONA – máj 2023 – odborný online seminár, realizovaný Implementačnou agentúrou MPSVR SR (https://www.ia.gov.sk/) v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb, zúčastnil sa 1 zamestnanec.

ZÁKLADY PRÁCE S KLIENTEM S AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM – máj 2023 – akreditovaný online seminár, realizovaný Institutom vzdělávaní APSS ČR (https://institutvzdelavani.cz), zúčastnili sa 3 zamestnanci.

PRÁCE S RIZIKEM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – jún 2023 – akreditovaný online kurz, organizovaný Mgr. Jiří Sobek – Adpontes (https://adpontes.cz/), zúčastnili sa 2 zamestnanci.

HRANICE VE VZTAHU KE KLIENTŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY – jún 2023 – akreditovaný online kurz, organizovaný Mgr. Jiří Sobek – Adpontes (https://adpontes.cz/), zúčastnil sa 1 zamestnanec.

BAZÁLNÍ STIMULACE – ZÁKLADNÍ KURZ – september 2023 – akreditovaný kurz, organizovaný Institutem bazální stimulace (https://www.bazalni-stimulace.cz/), zúčastnili sa 3 zamestnanci.

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ – ZAČAROVANÝ KRUH A KUDY Z NĚJ VEN – november 2023 – akreditovaný kurz, realizovaný neziskovou organizáciou Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú., zúčastnili sa 8 zamestnanci.

Supervízia

Počas mesiacov január – november 2023 sme pokračovali v realizácii supervízie pre vedenie zariadenia a odborných zamestnancov. Naši zamestnanci mali možnosť 1x mesačne sa zúčastniť na individuálnej alebo skupinovej supervízii a v rámci nej riešiť svoje pracovné ťažkosti či témy alebo prediskutovať otázky deinštitucionalizácie zariadenia.

 

PODPORA REALIZÁCIE TRANSFORMAČNÉHO PROCESU

Príprava nových pracovných postupov

V roku 2023 sme pokračovali v snahe o zosúladenie našich vnútorných dokumentov so Štandardami kvality poskytovanej sociálnej služby (v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov) a príprave nových pracovných postupov podľa cieľov, ktoré sme si stanovili v transformačnom pláne nášho zariadenia. V januári 2023 pracovná skupina INDIVIDUÁLNY PLÁN zorganizovala PARTICIPAČNÉ STRETNUTIE K FORMULÁROM PRE INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE, na ktorom sme odborných zamestnancov podrobnejšie zoznámili s vytvorenými formulármi a zapracovali zamestnancami navrhnuté zmeny. Ďalej sme od januára do októbra 2023 pracovali na AKTUALIZÁCII SMERNICE O INDIVIDUÁLNOM PLÁNE, ktorú sme kompletne prepracovali a rozšírili tak, aby bola praktickou pomôckou pre realizáciu procesu individuálneho plánovania. V októbri 2023 sme spolu s odbornými zamestnancami zrealizovali PARTICIPAČNÉ STRETNUTIE K SMERNICI O INDIVIDUÁLNOM PLÁNE. V marci 2023 vznikla pracovná skupina METÓDY A POSTUPY PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY, ktorej cieľom bolo v súlade so Štandardami kvality (kritérium 1.4) pripraviť novú SMERNICU O METÓDACH, TECHNIKÁCH A POSTUPOCH PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY. Smernica prináša prehľad poskytovaných odborných metód a postupov. Na smernici sme pracovali od marca do novembra 2023. V júni 2023 vznikla pracovná skupina ŠTANDARDY KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY. Jej úlohou bolo vytvoriť podklady pre vytvorenie PRÍRUČKY KVALITY - ŠTANDARDY KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY. Odborná konzultantka pre oblasť zamestnávania pripravila pre našich odborných zamestnancov metodický materiál PODPORA ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM V OBLASTI ZAMESTNÁVANIA.

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.